Salgsbetingelser 2018

Våre salgsbetingelser: Shop Total AS (org.nr. 916914628 mva)   www.shop-total.no Innholdsfortegnelse: Avtalen Partene Priser Avtaleinngåelsen Ordrebekreftelse Betaling Transport av varer m. v. Undersøkelsesplikt Salgspant Kjøperens rettigheter ved mangel Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold Personopplysninger Retur av varer Avtalen Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet (herunder blant annet opplysninger om varens […]